Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Sán Xuất
SP/ DV chính:
Màng PE Foam, Tấm PE Foam
Năm thành lập:
2002
Số nhân viên:
Từ 101 - 200 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Miền Nam & Xuất Khẩu
Tôi có thể giúp gì bạn?
Hotline
Tel: 0931 107 018
sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Hotline
- 0931 107 018

SẢN PHẨM NỔI BẬT

PE dạng cuộn
PE dạng cuộn
PE dạng tấm
PE dạng tấm
PE dạng tấm
PE dạng tấm
PE dạng tấm
PE dạng tấm
PE dạng tấm
PE dạng tấm
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE dạng cuộn
PE dạng cuộn
Cuộn PE dạng cuộn KOREA
Cuộn PE dạng cuộn KOREA
PE foam dạng tấm
PE foam dạng tấm
PE foam dạng cây, ống
PE foam dạng cây, ống
Cuộn PE dạng lưới ngắn
Cuộn PE dạng lưới ngắn
Cuộn PE dạng lưới dài
Cuộn PE dạng lưới dài
Xốp khí cách nhiệt
Xốp khí cách nhiệt
Xốp khí cách nhiệt
Xốp khí cách nhiệt
Xốp khí cách nhiệt
Xốp khí cách nhiệt
Xốp khí cách nhiệt
Xốp khí cách nhiệt
Xốp khí cách nhiệt
Xốp khí cách nhiệt
Xốp khí cách nhiệt
Xốp khí cách nhiệt
Màng xốp hơi
Màng xốp hơi
Màng xốp hơi
Màng xốp hơi
Màng xốp hơi
Màng xốp hơi
Màng xốp hơi
Màng xốp hơi
Màng xốp hơi
Màng xốp hơi
PE Foam Dạng Tấm
PE Foam Dạng Tấm
PE Foam Dạng Tấm
PE Foam Dạng Tấm
PE Foam Dạng Tấm
PE Foam Dạng Tấm
PE Foam Dạng Tấm
PE Foam Dạng Tấm
PE Foam dạng cuộn
PE Foam dạng cuộn
PE Foam dạng cuộn
PE Foam dạng cuộn
PE Foam dạng cuộn
PE Foam dạng cuộn
PE Foam dạng cuộn
PE Foam dạng cuộn
PE Foam dạng cuộn
PE Foam dạng cuộn
PE Foam dạng cuộn
PE Foam dạng cuộn
PE Foam dạng cuộn
PE Foam dạng cuộn
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam dạng cuộn
PE Foam dạng cuộn
PE Foam dạng cuộn
PE Foam dạng cuộn
Cuộn PE dạng cuộn
Cuộn PE dạng cuộn
PE dạng tấm
PE dạng tấm
PE dạng tấm
PE dạng tấm
PE dạng tấm
PE dạng tấm
PE dạng tấm
PE dạng tấm
PE dạng tấm
PE dạng tấm
Màng xốp hơi
Màng xốp hơi
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Lưới
PE Foam Dạng Lưới
PE Foam Dạng Lưới
PE Foam Dạng Lưới
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
Non Cross-Link Polyethylene
Non Cross-Link Polyethylene
PE Foam Được Ép Với Màng Kẽm Bạc
PE Foam Được Ép Với Màng K&#...
PE Foam Dạng Tấm
PE Foam Dạng Tấm
PE Foam Dạng Tấm
PE Foam Dạng Tấm
PE Foam Dạng Tấm
PE Foam Dạng Tấm
PE Foam Dạng Tấm
PE Foam Dạng Tấm
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Ống
PE Foam Dạng Lưới
PE Foam Dạng Lưới
PE Foam Dạng Lưới
PE Foam Dạng Lưới
PE dạng cuộn
PE dạng cuộn

ỨNG DỤNG CỦA PE FOAM

PE Foam dùng để chêm lót hàng hóa
PE Foam dùng để chêm lót hàng hóa
Epe foam chêm lót hàng hóa
Epe foam chêm lót hàng hóa
Epe foam chêm lót hàng hóa
Epe foam chêm lót hàng hóa
Epe foam chêm lót hàng hóa
Epe foam chêm lót hàng hóa
Epe foam chêm lót hàng hóa
Epe foam chêm lót hàng hóa
PE Foam Bọc Đồ Nội Thất
PE Foam Bọc Đồ Nội Thấ...
PE Foam Gói Quà Lưu Niệm
PE Foam Gói Quà Lưu Niệm
PE Foam Lót Thiết Bị Điện Tử
PE Foam Lót Thiết Bị Điện T...
PE Foam Lót Thiết Bị Điện Tử
PE Foam Lót Thiết Bị Điện T...
PE Foam Lót Thiết Bị Điện Tử
PE Foam Lót Thiết Bị Điện T...
PE Foam Lót Thiết Bị Điện Tử
PE Foam Lót Thiết Bị Điện T...
PE Foam Lót Thiết Bị Điện Tử
PE Foam Lót Thiết Bị Điện T...
PE Foam Làm Thảm Sàn
PE Foam Làm Thảm Sàn
PE Foam Làm Thảm Sàn
PE Foam Làm Thảm Sàn
Nệm PE Foam
Nệm PE Foam
Lót Thiết Bị Điện Tử, Góc Bàn
Lót Thiết Bị Điện Tử,...
Lót Thiết Bị Điện Tử, Góc Bàn
Lót Thiết Bị Điện Tử,...
Lót Thiết Bị Điện Tử, Góc Bàn
Lót Thiết Bị Điện Tử,...
PE Foam Bọc Đồ Nội Thất
PE Foam Bọc Đồ Nội Thấ...
PE Foam Cách Nhiệt Dạng Tấm Lót Sàn
PE Foam Cách Nhiệt Dạng Tấm Lót...
PE Foam Cách Nhiệt Dạng Tấm Lót Sàn
PE Foam Cách Nhiệt Dạng Tấm Lót...
PE Foam Sử Dụng Trong Công Trường, Điện Lạnh
PE Foam Sử Dụng Trong Công Trư...
PE Foam Sử Dụng Trong Công Trường, Điện Lạnh
PE Foam Sử Dụng Trong Công Trư...
PE Foam Sử Dụng Trong Công Trường, Điện Lạnh
PE Foam Sử Dụng Trong Công Trư...
PE Foam Sử Dụng Trong Công Trường, Điện Lạnh
PE Foam Sử Dụng Trong Công Trư...
PE Foam Sử Dụng Trong Công Trường, Điện Lạnh
PE Foam Sử Dụng Trong Công Trư...
PE Foam Sử Dụng Trong Công Trường, Điện Lạnh
PE Foam Sử Dụng Trong Công Trư...
Epe foam chêm lót hàng hóa
Epe foam chêm lót hàng hóa